ایمیل

barbarimamatir@gmail.com

ادرس:

مازندران –بابل ، خ طالقانی خورشید6 پشت بیمارستان یحیی نژاد

شعبه 2: بابل ، شهرک بهزاد بین فارابی10-12

تماس با ما:

تلفن: 09119124452 _ 09022996500

    <<صداقت در کار و انجام کار زیبا شعار ماست>>